Bjørnefjorden matkultur

Bjørnefjorden Matkultur er eit samarbeid mellom mataktørar i regionen som har som mål å fremja matkultur rundt Bjørnefjorden. Frå fjord og jord, til bord.

Bjørnefjorden Matkultur skal gjera mat og råvarer frå regionen etterspurt, kjent og tilgjengelige. Bjørnefjorden Matkultur skal bidra til utvikling, vekst og framtidstru hos bønder, produsentar, matforedlarar, spisestader og andre som arbeidar med mat. Matkultur kan inkludera heile verdikjeda frå jord og fjord til bord: dyrking, husdyra, foredling av råvarene, oppskrifter, matlagingsteknikk, tradisjonar, ny inspirasjon frå heile verda, ferdige produkt og råvarer