6. Oktober gjekk "Det enda større Bjørnefjord måltidet" av stabelen. Det tok knappe 4 dagar før alle 270 billettane var selde, med 19 kokkar, 15 elevar fra Fusa Vidaregåande og fleire lokale produsentar og leverandørar, laga me og serverte over 30 rettar i underkant av 6 timar. Heile måltidet byrja kl 18.00 og vart avslutta 23.52, 2 minuttar etter tidskjema. Eit flott arrangement som me sikkert kunne gjort ein gong eller to til med fullt hus, fantastisk kjekke gjestar gjorde dette til ein minne rik kveld. Då er spørsmålet, kvar blir det neste?